Wstęp

Język czeski – tłumaczenia pisemne i ustne. Nauczanie języka polskiego. Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i handlowych.

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski.

Tłumaczymy teksty zwykłe i specjalistyczne: techniczne, prawnicze, handlowe i ekonomiczne, korespondencję, materiały reklamowe oraz strony internetowe. Wykonujemy również korekty.

Nie jesteśmy tłumaczami przysięgłymi!

Proponujemy także pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz handlowych (nawiązywanie kontaktów, organizowanie i tłumaczenia podczas spotkań). Zajmujemy się także nauczaniem języka polskiego indywidualnie i w grupach. Lektorem jest Polka, z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Możliwość dojazdu do klienta.